metrechthypotheken
Home
Over ons
Samenwonen
Echtscheiding
Alimentatie
Bedrijfsovername
Contact
hypotheek & juridisch advies
Alimentatie
            Hypotheek en alimentatie
 
Bij een echtscheiding vormt naast de vaststelling van een omgangsregeling en de verdeling van de goederengemeenschap de vaststelling van de kinder- en partneralimentatie een belangrijk en vaak hekel geschilpunt.
 
De omvang van de alimentatie is afhankelijk van het inkomen en de lasten van de alimentatieplichtige. Een belangrijk gedeelte van de lasten bestaat uit de woonlasten bestaande uit hypotheekrente en financiële bijproducten, die tot bepaalde hoogte in aanmerking genomen mogen worden bij de vaststelling van de draagkracht van de alimentatieplichtige.
 
Of de aankoop van een woning tot de mogelijkheden behoort is mede afhankelijk van de betalen alimentatie, terwijl de hoogte van de alimentatie weer afhankelijk is van de woonlasten. Aangezien de alimentatie en de woonlasten van directe invloed zijn op elkaar, is metrechthypotheken de aangewezen partij om u bij te staan, als hypotheekbemiddelaar en advocaat.
 
Vaak zal als gevolg van de echtscheiding de echtelijke woning noodgedwongen verkocht worden, en zullen beide partijen in eerste instantie een woning gaan huren. Na verloop van tijd zal de belastingplichtige toch vaak een woning willen kopen. De aankoop van een woning leidt er meestal toe dat de woonlasten toenemen, hetgeen directe invloed heeft op de draagkracht van de belastingplichtige. In dat geval dient niet alleen een hypotheek worden afgesloten, maar dient ook een wijzigingsverzoek worden ingediend bij de rechtbank om een verlaging van de alimentatie te bewerkstelligen. Een verzoek waarvoor u zich dient te wenden tot een advocaat.
 
 En wat is er dan praktischer dat zowel de hypotheekbemiddeling als ook het indienen van het wijzigingsverzoek van de alimentatie in dezelfde hand zijn? Metrechthypotheken is dan ook een logisch antwoord, nu onze advisering niet is beperkt tot de meest goedkope maar ook juridisch beste hypotheekvorm.
 
Mocht u vragen hebben over de advisering van metrechthypotheken, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.
 
           
HomeOver onsSamenwonenEchtscheidingAlimentatieBedrijfsovernameContact