metrechthypotheken
Home
Over ons
Samenwonen
Echtscheiding
Alimentatie
Bedrijfsovername
Contact
hypotheek & juridisch advies
Home

De aankoop van een woning en het aangaan van een hypothecaire geldlening zijn beslissingen die vaak samenvallen met andere belangrijke gebeurtenissen in uw leven. Of het nu gaat om de aankoop van de eerste (gezamenlijke) woning, de aankoop van een opvolgende woning, de uitkoop van een voormalig partner, de verkoop van een echtelijke woning, of de aankoop van  een woning, terwijl u gehouden bent alimentatie te voldoen,  het zijn gebeurtenissen die de nodige juridische consequenties met zich brengen. Juridische consequenties die vaak niet besproken worden, tot het moment dat zich problemen voordoen en u zich dient te wenden tot een advocaat.

 

Metrechthypotheken is een hypotheekadviseur die niet alleen de goedkoopste hypotheekvorm voor u zoekt, maar ook een adviseur die de juridische consequenties van het aankoop van de woning en het aangaan van een hypotheek in samenhang met andere belangrijke persoonlijke ontwikkelingen duidelijk in kaart kan brengen en daar waar nodig adviseren, nu met rechthypotheken niet alleen een hypotheekadviseur is, maar ook advocaat. In veel voorkomende gevallen verdient het de voorkeur om vooraf duidelijke afspraken te maken om zo problemen achteraf te voorkomen. Op dit punt heeft metrechthypotheken een duidelijke meerwaarde ten opzichte van de hypotheekadviseur op de hoek.

 

Deze meerwaarde komt ook tot uitdrukking bij de juridische beoordeling van de aangeboden hypotheken. De advisering van metrechthypotheken beperkt zich niet alleen tot de hoogte van de hypotheekrente en de keuze voor een bepaald beleggingsproduct. Met rechthypotheken beoordeelt de hypotheken ook op haar juridische merites en biedt allround advisering.

 

Daarnaast vergelijkt metrechthypotheken voor u de rentetarieven en voorwaarden van meer dan 30 hypotheekverstrekkers om ervoor te zorgen dat uw hypotheek zoveel mogelijk aansluit bij uw persoonlijke wensen en uw persoonlijke situatie.

 

Maar wat zijn de kosten voor deze advisering? De extra advisering van metrechthypotheken leidt niet tot extra kosten. Net als iedere gewone hypotheekadviseur ontvangt metrechthypotheken een afsluitprovisie. Van extra kosten is geen sprake, sterker nog u krijgt gratis een deugdelijk juridisch advies van een advocaat.

 

Metrechthypotheken, met recht een goede keuze.

 

HomeOver onsSamenwonenEchtscheidingAlimentatieBedrijfsovernameContact